5.1 การฝึกระนาดเอกแบบโบราณ
5.2 วิธีฝึกตีระนาดเอกในปัจจุบัน
การนั่ง
ประโยชน์ของการนั่งขัดสมาธ
วิธีจับไม้ระนาดเอก
การจับไม้ระนาดเอกแบ่งออกเป็น 3 แบบ
1) การจับแบบ “ปากกา”
2) การจับแบบ “ปากไก่”
3) การจับแบบ “ปากนกแก้ว”
5.3 การฝึกระนาดเอกขั้นพื้นฐาน
5.4 เสียงระนาดเอก และวิธีการดำเนินกลอนเพลงแบบต่างๆ
5.5 ตัวอย่างโน้ตเพลงที่เป็นทางระนาดเอก
5.6 การฝึกไล่ระนาดเอก
ข้อควรระวังในการใช้ไม้ไล่ระนาด
ประโยชน์ของไม้สำหรับไล่ระนาด
การไล่ระนาดด้วยไม้หนัก
การไล่ระนาดด้วยไม้เบา